Het schakelbord

Deel van het schakelbord

Het schakelbord is opgebouwd uit delen van de suikerfabriek Dinteloord en delen van de suikerfabriek Puttershoek.

De 4 uiterst linkse panelen zijn nog van het oorspronkelijke schakelbord van fabriek Dinteloord. De gehele achterwand van de machine kamer bestond vroeger uit identieke schakelpanelen. Dit paneel werd gebouwd in 1954. Het schakelpaneel is nu uitgebreid met paneeldelen van fabriek Puttershoek. Een gedeelte van de wand is met perspexplaten doorzichtig gehouden zodat men kan zien wat er zich achter het paneel bevindt..

De functie van het schakelbord was de elektrische energie te verdelen over de gehele fabriek
Tijdens de campagne werd het schakelbord gevoed door een aantal (ca 6 stuks) laagspanningsgeneratoren van elk 2500KW. De generatoren werden vanaf het schakelbord bediend en geregeld, onderling gesynchroniseerd en gekoppeld om zo de elektrische energie over het fabrieksterrein te kunnen verdelen. Vanaf dit schakelbord werden diverse laagspanning onderstations in de fabriek gevoed en vanaf deze onderstations weer de diverse eindgebruikers.

Tijdens de intercampagne werd het schakelbord gevoed door het openbare energiebedrijf GEB Dort / PNEM later Eneco en Essent.

Een gedeelte van het Puttershoekse deel van het schakelbord is voorzien van een perspex voorzijde zodat de beide railsystemen Rail I en Rail II nu te zien zijn. Ook is nu goed te zien hoe door middel van de authentieke “stijgbeugel schakelaars” een keuze gemaakt kan worden tussen Rail I of Rail II.
Omstreeks 1962 heeft in Puttershoek de hoogspanning 12,5 KV zijn intrede gedaan en later (omstreeks 1984) werden ook Dinteloord de 380 Volt generatoren vervangen door 10KV generatoren. Vanaf die tijd werden de schakelborden via transformatoren door hoogspanningsgeneratoren gevoed en van lieverlee vervangen door moderne laagspanningsverdelingen.


Start

Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail