Mammouth pomp

De mammouthpomp is een lage druk compressor uit Stampersgat. Deze compressor werd tot eind 60 jaren in fabriek Dinteloord gebruikt om lucht te leveren voor de z.g Beduwé putten. Op fabriek Dinteloord waren 3 van deze putten aanwezig. Beduwé putten werden gebruikt om bieten van een lager gelegen gor naar een hoger gelegen punt te brengen. Bieten werden via zwemgoten en Beduwé putten van het gor naar de fabriek getransporteerd.

Een Beduwé put bestond uit een U-vormig pijp in de grond. In neergaande pijp kwamen de bieten met water. Onder in de opgaande pijp werd lucht geblazen. Bieten met water en lucht in de opgaande pijp had een lager soortelijk gewicht dan enkel bieten en water in de neergaande pijp. Hierdoor was het mogelijk om bieten en water naar een hoger niveau te brengen. Dit was noodzakelijk i.v.m met het verval van de (lange) bietengoten. Hiervoor was veel lucht van een lage druk nodig.

Werking Beduwé put

Aandrijving mammouthpomp
Een gelijkstroommotor uit 1890 drijft via een vlakke lederen riem de mammouth luchtpomp (compressor) aan. Deze historische motor is afkomstig van een Duitse U-boot uit de eerste wereld oorlog 1914-1918. Na de oorlog in 1918 is de motor overgenomen van de Duitse Kriegmarine en heeft tot 1973 in de fabriek Dinteloord dienst gedaan voor diverse aandrijvingen. Om deze motor weer te kunnen laten draaien is de oorspronkelijke gelijkstroomgenerator (Siemens Dynamo uit ca 1910) gereviseerd. Deze Siemens dynamo (200KW bij 220 volt) heeft in de fabriek Dinteloord dienst gedaan als voeding voor de bietenlos- en kalksteenkranen

Om de mammouthpomp weer te kunnen laten draaien is een opstelling gemaakt met zoveel mogelijk oorspronkelijke machines nl; gelijkstroommotor (220 volt 60 KW), gevoed door de genoemde Siemens dynamo (gelijkstroomgenerator 220 volt 200KW). De dynamo wordt aangedreven door een Sleepring-Anker Motor (SA motor 250 KW 380 volt) bouwjaar 1955 afkomstig uit de suikerfabriek te Roosendaal. De combinatie van SA motor, dynamo en gelijkstroommotor vormen samen een zogenaamde Ward-Leonard combinatie die de mammouthpomp aandrijft.

De Ward-Leonard-Schakeling was een veel gebruikte toepassing voor het traploos regelen en inschakelen van grote (gelijkstroom) vermogens. Tegenwoordig, na de komst van de vermogenselektronica en frequentieregelaars, wordt deze schakeling nauwelijks nog toegepast

De apparatuur, schakelaars, meetinstrumenten en regelweerstanden, welke gebruikt zijn voor het inschakelen en regelen van de mammouthpomp is grotendeels afkomstig uit het oude schakelpaneel van de fabriek Dinteloord. De schakel en regelapparatuur zijn ondergebracht in het “oude schakelbord” van waaraf de mammouthpomp dan ook bediend wordt.

Start

Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail