Ooit waren er...

We nemen U even mee terug naar het begin van de Suikerindustrie in Nederland.

In het jaar 1858 werd de grootschalige industriële verwerking van suikerbieten, toen nog suikerwortels genoemd, opgestart in het West Brabantse Zevenbergen.


Fabriek Dinteloord in vroeger jaren

Het waren de gebroeders De Bruyn (welgestelde rietsuikerraffinadeurs uit Amsterdam) die in Zevenbergen een beetwortelsuikerfabriek oprichten onder de firmanaam "de Bruyn & Co". De fabrieksnaam was "Azelma". De bouw van deze fabriek was de aanleiding voor een sterke groei van de suikerindustrie in het zuidwesten van Nederland.


Tussen 1858 en 1873 werden in West Brabant 23 beetwortelsuikerfabrieken opgericht. Deze fabrieken waren alle relatief klein en waren gesitueerd aan de lokaal aanwezige aan en afvoerroutes via binnenwater zoals Mark en Dintel.

In Nederland produceerde er in die periode 31 fabrieken bietsuiker. Door de bouw van 23 suikerfabrieken in Zuidwest Nederland kreeg dit deel van Brabant de naam “De Suikerhoek”.

Enige kerngetallen van geheel Nederland over de periode 1870 tot 2009.

Jaartal Aantal
fabrieken
Aantal
hectare
Opbrengst
(ton/ha)
Suikeropbrengst
(kg/ha)
Suikerproductie
(in ton)
1870 22 6.587 24 3.700 11.000
1900 32 36.420 30 4.600 160.500
1934 14 42.126 37 6.620 218.200
1962 12 77.439 39 6.390 435.000
1985 9 130.500 48 7.600 879.200
2006 3 83.290 67 10.950 870.000
2009 2 72.380 79 13.670 989.200

Ooit waren er dus een groot aantal suikerfabrieken in West Brabant. De suikerindustrie was zeker een van de industriesectoren die medio de 19e eeuw ontstonden en voor de over het algemeen van de landbouw afhankelijke, arme bevolking, een meer dan welkome inkomstenbron. Omstreeks 1900 begon de beetwortelsuikerindustrie met schaalvergroting , het oprichten van coöperaties, fuseren, en het sluiten van onrendabele te kleine of verouderde fabrieken.

Stoom – Stoomkracht – Stoomwerktuigen waren de sleutels tot deze ontwikkeling. Door deze korte toer door de suikergeschiedenis komen we terecht bij de activiteiten van de

Fabriek Dinteloord in het jaar 2012
"Fabriek Suiker Unie Dinteloord"

Over het behoud van het historische erfgoed "de oude techniek" uit bovenstaande periode kunt U op deze site veel meer te weten komen.

Start

Voor het laatst bijgewerkt op 17 May, 2013. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail