Werking Coq batterij

Hier volgt een beschrijving van de dubbelrailschakelinstallatie in geheel gesloten uitvoering voor spanningen to 30 KV.

Inleiding:
Een dubbelrailschakelinstallatie, welke in principe dezelfde onderdelen al de enkelrailinstallatie bevat, is een complete geprefabriceerde schakelaanleg, bestaande uit twee gescheiden doorlopende plaatstalen railkokers, waarop de plaatstalen compartimenten voor de verschillende velden zin gemonteerd.

Iedere railkoker bevat een 3-polig met coqolite bekleed railsysteem onder olie en is aan één uiteinde voorzien van een railaardingscompartiment, dat tevens als expansievat dienst doet.
Ieder veld bestaat uit een compartiment, waarin zich het actieve gedeelte bevindt, dat in stroomloze toestand doch onder spanning kan worden uitgehesen.

Latere uitbreiding van het aantal velden, welk aan beide zijden van de installatie mogelijk is, kan geschieden zonder bedrijfsonderbreking van de bestaande velden, door de twee railsystemen beurtelings uit bedrijf te nemen en uit te breiden.
Langs de schakelinstallatie is over de gehele lengte een aardrail met aardklemmen bevestigd.

De verschillende gedeelten van de installatie worden hieronder omschreven.

Railkokers (zie fig. 1).
In iedere railkoker bevindt zich, zoals reeds eerde genomend, een 3-polig met coqolite bekleed railsysteem. De railsystemen lopen over de gehele lengte van één installatie door. In de railkoker bevindt zich voor ieder veld het onderste gedeelte van de 3-polige, met coqolite geisoleerde railscheidingsschakelaar. Via schakelstiften kan deze schakelaar met het betreffende railsysteem verbonden worden.

Daar de railkokers met olie gevuld zijn, bevindt zich bij grote installaties aan de ene zijde van de railkoker een expansievat en aan de andere zijde het railaardingscompartiment. Bij kleine installaties doet het railaardingscompartiment tevens als expansievat dienst.

Compartimenten met kabeleindsluitingen (zie fig. 1).
Een compartiment bestaat uit twee gescheiden ruimten. Het ene bevat de railscheidingsschakelaars en het andere een vermogens- of een lastscheidingsschakelaar.
De railscheidingsschakelaars zijn via horizontale oliedichte doorvoerisolatoren met de vermogensschakelaar verbonden. De horizontale doorvoerisolatoren bevatten ter plaatse van de lastscheidingsschakelaar verticale pencontacten, die omgeven zijn door schermkokers van coqolite.

Boven de railschiedingsschakelaar bevindt zich de aandrijving beschermd door een kap. Onder tegen de compartimenten, waarin de vermogens- of lastschakelaars zijn geplaatst, zijn de bijbehorende kabeleindsluitingen door middel van doorvoerisolatoren oliedicht gemonteerd. Deze isolatoren hebben aan de bovenzijde pencontacten en aan de onderzijde speciale aansluitvlakken met stalen bouten voor het vastzetten van de kabelschoenen. Voor de uitvoering van de driefasige grondkabel is een conische soldeertrechter aangebracht, die naar gelang van het type kabel op een grotere diameter kan worden afgezaagd. Tussen de kabelaansluitingen en de compartimenten kunnen op bestelling zo nodig neonlampjes ter controle van de kabelspanning worden aangebracht. Op de compartimenten zijn de aansluitkasten voor de secundiare bedrading gemonteerd.

Bij deze beschrijving wordt het gebruik en de samenstelling van de vermogens- en de lastscheidingsschakelaar, de doorvoerverbinding en het meetveld als bekend verondersteld.
Samengevat geldt het volgende:

Om een overzicht van de verschillende mogelijkheden inzake het dubbelrailsysteem te hebben wordt een voor dit doel gedachte installatie nader toegelicht.

Dubbelrail-schkelinstallatie volgens fig. 2:
De schakelinstallatie bestaat, gezien tegen de zijde der scheidingschakelaaraandrijvingen, van links naar rechts uit de volgende velden:

Opmerkingen:
Terwille van de eenvoud zijn defiguren getekend voor schakelaars met handbediening.
Al naar keuze kunnen de bedieningshandles van de vermogensschakelaars zodanig geplaatst worden, dat bediening hetzij aan de zijde van de railscheidingschakelaars, hetzij aan de tegenovergestelde zijde kan plaatsvinden.

Doorsnede van een Coq batterij:

Doorsnede van Coq batterij

De bijbehorende figuren:

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6

Start

Voor het laatst bijgewerkt op 6 February, 2009. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail